Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy