Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2020 – Dodatok č. 1 VZN č. 10-2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou