Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky