Preskočiť na obsah

VZN č.3-2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole