Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2021 – Dodatok č. 1 VZN č. 5-2020 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou