Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2020 – Dodatok č. 1 VZN č. 6-2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou