Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Poproč č. 1-2012 o úhradách za sociálne služby