Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy