Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Poproč