Preskočiť na obsah

VZN č.1-2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou