Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2017 o zrušení VZN č. 3-2016 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy