Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poproč č. 4-2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa