Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poproč č. 3-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času