Preskočiť na obsah

Návrh VZN Obce Poproč o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku