Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Poproč, ktorým sa zrušuje VZN číslo 10-2022 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam