Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 9-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce