Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10-2019 o úhradách za sociálne služby